Dankort + VISA/Dankort VISA Electron MasterCard VISA MobilePay

Har du som virksomhed styr på at kildesortere dit affald?

Oprettet d. under Affaldssortering

Har du som virksomhed styr på at kildesortere dit affald?

Alle virksomheder er forpligtede til at kildesortere affald, dog er der mange der har problemer med at få det gjort rigtigt og grundigt nok. Nogen virksomheder får ikke det udbytte ud af deres genanvendelige affald, som de kunne fordi der ikke bliver sorteret korrekt. Det er en skam, og der tabes penge når det genanvendelige affald bare går op i røg.

Nogen affaldstyper bliver hentet af kommunens renovationsfirma det gælder følgende typer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dagrenovationslignende affald
  • Farligt affald som olie og kemikalier
  • Klinisk risikoaffald

De genanvendelige affaldstyper er produceret af materialer, der har værdi til genanvendelse. De fleste virksomheder vil have genanvendeligt affald i en eller flere typer. Det kan være i form af hård og blød plast, pap, papir, glas og metal. Alt efter jeres virksomhedstype kan I have flere værdifulde genanvendelige affaldstyper.

Som virksomhed har man pligt til at sortere alt affald virksomheden genererer. Det gælder også de genanvendelige affaldstyper.

Der vil ofte være en kontant gevinst ved at sortere affaldet, fordi det som regel er billigere at komme af med, når det er sorteret i rene dele til genanvendelse, forbrænding, specialbehandling eller deponering på losseplads.

Udover den økonomiske fordel der kan være i at kildesortere affaldet, må man også tænke på det miljømæssige. Her har man pligt til som virksomhed at tage ansvar.

Hvordan indsamler man effektivt sit affald?

Det er vigtigt at man fra virksomhedens side laver en fast plan for hvordan medarbejderne skal sortere affaldet og hvad der skal sorteres fra. Det vigtigste er selvfølgelig at alle medarbejdere er klar over hvordan de bærer sig ad og hvad de skal være opmærksomme på i sorteringen.

Mange gange handler det om at gøre det nemt for de ansatte så de ikke spilder en masse tid, når de skal af med affaldet. Det kan gøres ved at stille de nødvendige foranstaltninger centralt hvor man står og skal sortere.

En løsning der bruges af mange forskellige virksomheder er affaldsstativer og knudesække. Man kan med fordel placerer stativerne på steder i virksomheden hvor man samler affaldet. Ofte har de lidt større virksomheder opsamlingssteder ved siden af en ballepresser, så man nemt og hurtigt kan presse affaldet så det fylder mindre. Det kan være en god ide at have skilte/piktogrammer, så man kan se hvor de forskellige typer af affald hører til. Det vil helt klart lette arbejdsgangen for den enkelte medarbejder.

Affaldsstativerne kan købes her på webshoppen www.topsupply.dk og fås i flere forskellige modeller. Den mest brugte er modellen som passer til 240 L knudesække. Gør man som virksomhed brug af el-løbehjul eller trucks kan det dog være en fordel at benytte den store model, da man her vil få et større ifyldningshul. Derved er det nemt at komme kørerende i fart og ramme i stativet med sit affald.

De populære knudesække på 240 L er af en utrolig holdbar kvalitet, der gør det muligt at fylde sækkene fuldt ud. Der er små huller i sækkene som gør det muligt at presse indholdet sammen så det hele kommer til at fylde mindre. Her kan man med fordel presse sit affald i en ballepresser, hvilket gør det nemmere at opbevare og nemmere at få hentet af en affaldsindsamler.

Hvordan opbevarer man sit genanvendelige affald korrekt?

Det er vigtigt at man opbevarer de genanvendelige materialer så kvaliteten ikke forringes.

Affaldet skal altid opbevares, så det ikke udsættes for fugt, fedt, snavs og kemikalier. Det kan gøre sorteringen nemmere for jer selv, ved at have anvende separate affaldsbeholdere og klare knudesække indendørs til sorteringen.

Hvordan kommer man af med sit genanvendelige affald?

Det er et krav at man sorterer affald der kan genanvendes. Kommunen er myndighed, i forhold til at klassificere affald som enten genanvendeligt, forbrændingsegnet, eller som affald der kræver specialbehandling. Kommunen er ligeledes myndighed, ift. at føre tilsyn med, at virksomheder beliggende i kommunen håndtere og sortere deres affald korrekt. Ansvaret for at sortere korrekt ligger dog hos den enkelte virksomhed.

Kommunen må ikke tilbyde en ordning for indsamling af genanvendelige affald, da man fra statens side, har valgt et liberalt marked på dette område. Man kan som virksomhed vælge selv at køre de genanvendelige affaldsfraktioner på genbrugspladsen, eller man kan få en godkendt affaldsindsamler til at indsamle affaldet. Vælger man en indsamler, kan det ofte betale sig at indhente flere tilbud. Det kan være en god ide at tale med sin nabovirksomhed om hvilke(n) affaldsindsamlere de har gode erfaringer med. Evt. kan man også lave en aftale med den samme affaldsindsamler som nabovirksomhederne og måske spare lidt penge. Undersøg også valg af samarbejdspartner på nettet for at sikre, at man får den løsning, der passer bedst til virksomhedens behov.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar